Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2024 půjde snáze vyplnit

Od roku 2024 bude podávání přiznání k dani z nemovitých věcí zase o něco lehčí v otázce vyplňování, zvláště pokud se rozhodnete vyplňovat elektronickou formou. Majitelé nemovitostí budou mít nově možnost využít předvyplnění daného přiznání údaji, které jsou již finanční správa má ve svých záznamech nebo jsou zaznamenány v katastru nemovitostí.

Tato služba je momentálně dostupná v pilotním provozu pro uživatele daňové informační schránky DIS+ na portálu Moje daně, s plány na další rozšíření. Přístup do daňové informační schránky je možný prostřednictvím bankovní identity, datové schránky nebo pomocí přístupových údajů od finanční správy.

Snazší způsob vyplňování přiznání k dani z nemovitostí se bude hodit až v lednu 2024 pokud poplatník tuto povinnost v daném roce bude mít. Podání uvedeného přiznání totiž není periodické, ale většinou se podává pouze jednou, a to v lednu roku následujícího po nabytí nemovitosti. Pokud neplánujete na své nemovitosti provést žádné zásadní přestavby či dostavby, které by změnily její charakter, nemusíte toto přiznání opakovat.

Všechny důležité informace ohledně podání přiznání k dani z nemovitosti čili novější terminologií přiznání k daní z nemovitých věcí lze samozřejmě zjistit také na webu Finanční správy ČR.