Sleva na dani na manželku či manžela se v roce 2024 změní

Daňová sleva na manželku/manžela s nízkými ročními příjmy čili pro ty, kdo vyživují druhého z partnerů, je mezi mladými páry a rodinami velmi oblíbená. Bohužel s rokem 2024 přijdou změny, které zásadně promění nárok na tuto slevu. Podle nových pravidel slevu bude moci využít výrazně méně daňových poplatníků než dosud.

U slevy se v podstatě změní jediné, ale zásadní pravidlo

Změnu u dané slevy si žádá konsolidační balíček daňových opatření, který má za cíl ušetřit peníze ve státním rozpočtu a některé daňové slevy proto omezuje nebo i zcela zruší. Výše uvedená daňová sleva sice nezanikne a její hodnota se také nezmění. Zásadně bude však omezeno její využití. Od zdaňovacího období roku 2024 ji budou moci uplatnit jen ti poplatníci, kteří mají manžela či manželku pečujícího o dítě do tří let věku. To znamená, že tuto slevu budou moci uplatnit jen ty rodiny, kde je jeden z manželů na rodičovské dovolené.

Vláda přistupuje k této změně, protože považuje současnou slevu za nemotivující lidi k tomu, aby se co nejrychleji vrátili do práce. Naopak, sleva má podle vlády tendenci podporovat opačný efekt což je prý třeba změnit.

I nadále bude možné slevu uplatnit jednou ročně v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně u zaměstnavatele. Jak je zmíněno výše i za rok 2024 bude sleva činit celkem 24 840 Kč za rok. A nadále by mělo platit i pravidlo, že v případě, že je sleva uplatňována na manželku/ manžela, s těžkým zdravotním postižením držitele průkazu ZTP/P je možné slevu uplatnit v dvojnásobné výši čili 49 680 Kč.