Co je daňově uznatelný náklad?

Daňově uznatelný náklad představuje pro podnikatele výdajovou položku, kterou si v souladu se zákonem může snížit základ daně, a tím i konečnou daňovou zátěž.

Pro to, aby byl náklad uznán jako daňově uznatelný, je třeba splňovat následující podmínky:

 1. Náklad musí být prokazatelný, tedy je nutné mít o jeho vynaložení doklady.
 2. Je nezbytné ho řádně evidovat v účetnictví.
 3. Musí být v přímé souvislosti s provozovanou ekonomickou aktivitou.
 4. Musí být vynaložen s cílem dosažení, udržení a zajišťování zdanitelných příjmů.

Mezi typické příklady daňově uznatelných nákladů patří:

 • Nákupy materiálů a zboží pro provoz podnikání
 • Výdaje spojené s pracovními cestami, jako jsou náklady na dopravu, stravu a ubytování
 • Mzdy a pojistné pro zaměstnance
 • Náklady na dopravu zaměstnanců na pracoviště
 • Nákup pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek
 • Platba nájemného za provozní prostory
 • Nákup reklamních a propagačních materiálů či předmětů.

Další informace ohledně daňově uznatelných nákladů lze zjistit samozřejmě i na webu Finanční správy.