Vracení DPH v rámci EU

Pokud jste podnikatel a často se pohybujete po členských státech Evropské unie, určitě vás zajímá, jak je to s vrácením daně z přidané hodnoty (DPH) v rámci těchto zemí. Bez ohledu na to, představujeme vám, jak funguje proces vrácení DPH v EU.

Klíčové informace, které je třeba znát, jsou následující: vracení DPH se týká daně, kterou jste jako plátce zaplatili v jiném členském státě v souvislosti s plněním, které se týká vašich registrovaných podnikatelských aktivit.

Od 1. ledna 2010 je v platnosti nový postup pro podávání žádostí o vrácení DPH, který je stanoven ve směrnici Rady 2008/9/ES (§ 82 ZDPH). Tento postup nyní vyžaduje podávání žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím daňové správy státu, kde má žadatel sídlo.

Využít k tomu můžete Aplikaci pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) plátcům v jiných členských státech, která je speciálně určena pro tento účel. Podrobné informace o tom, jak získat přístup do této aplikace, najdete na webových stránkách finanční správy – www.financnisprava.cz.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV, který je uznávaný jako elektronický podpis. Alternativně, pokud máte zpřístupněnou datovou schránku, můžete ji také využít.

Správce daně zřídí přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU na základě vaší žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) plátcům v jiných členských státech EU.

Tuto žádost lze odeslat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu. Formulář je nutné odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsat pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Po přijetí žádosti ji příslušný finanční úřad vyřídí do 15 dnů. Budete informováni prostřednictvím SMS zprávy zaslané na mobilní telefon, který jste uvedli v žádosti.

S vaším uděleným přístupem se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace vám nebude příslušným finančním úřadem přidělováno uživatelské jméno ani heslo.

Je důležité poznamenat, že pro přihlášení do aplikace „Vracení DPH v rámci EU“ je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát nebo ověřenou identitu podatele, který jste použili pro podepsání žádosti.

Pokud byla vaše žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem, tento podpis slouží i pro přihlášení do aplikace. Pokud jste odeslali žádost s ověřenou identitou podatele, pro přístup do aplikace slouží právě tato ověřená identita podatele.

Vstup do aplikace je pak možný pouze pro osobu, která vůči použité datové schránce vystupuje v roli „oprávněná osoba“, „likvidátor“, „opatrovník“ nebo „nucený správce“.

Doufáme, že tyto informace vám usnadní orientaci v procesu vrácení DPH v rámci EU.