Elektronická podání pro Finanční správu

Finanční správa jako instituce, která je neustále ve společenském kontaktu s veřejností, si je vědoma důležitosti moderních komunikačních kanálů a jejich významu pro efektivní a plynulý provoz. V souladu s platnou legislativou tedy Finanční správa nabízí možnost veřejnosti komunikovat se správcem daně elektronicky. Tato možnost zahrnuje i podávání daňových podání, přiznání, hlášení a dalších potřebných písemností.

Tyto úkony lze vykonávat dálkovou formou, což zaručuje maximální komfort a snadnou dostupnost těchto služeb pro každého občana. K tomu slouží několik aplikací, které byly speciálně vytvořeny pro tento účel. První z nich se jmenuje „Online finanční úřad (DIS+)“ a druhá se nazývá „Elektronická podání pro finanční správu“ (EPO).

Vstupní stránka aplikace EPO je přehledně a intuitivně navržena, aby uživatelé mohli v klidu a pohodlí svého domova vyřídit všechny potřebné kroky. Aplikace umožňuje opatřit podání elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS. Toto podání lze následně odeslat prostřednictvím aplikace DIS+. Alternativně lze podání odeslat také s ověřenou identitou podatele, a to způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Aplikace EPO navíc nabízí řadu funkcí, které usnadňují práci s ní. Mezi tyto funkce patří například automatické doplnění vybraných položek pomocí číselníku, automatické provádění matematických operací u vybraných položek nebo kontroly obsahu podání, které jsou shodné s kontrolami realizovanými při zpracování podání na příslušném finančním úřadu.

Aplikace také umožňuje uložení pracovního souboru s podáním, jeho zpětné načtení pro další práci s ním, zobrazení pokynů k vyplnění podání přímo u jednotlivých položek formuláře nebo možnost připojení přílohy v elektronické podobě. Aplikace je také propojena s aplikací Online finanční úřad (DIS+), což umožňuje odeslání podání z DIS+ bez nutnosti dalšího podepisování.

Finanční správa tak prostřednictvím těchto aplikací usnadňuje občanům plnění jejich daňových povinností a zároveň umožňuje využívat moderních technologií pro efektivní a pohodlné vyřizování těchto povinností.

Vstupní stránka aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu

Podpisová aplikace ePodpisFS – aplikace umožňuje opatřit podání elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS.

Výhody odeslání EPO podání z DIS+ – oproti vyplňování EPO formuláře jako neautentizovaný uživatel, přináší vyplňování EPO formuláře po vstupu do DIS+ následující výhody

Jak podepsat podání ověřenou identitou – po úspěšném vyplnění formuláře EPO  je možné podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Případně učinit podání s využitím přístupu se zaručenou identitou NIA – služba Identita občana. Daňová podání však lze odesílat i neopatřené elektronickým podpisem.

10x Elektronická podání pro finanční správu – deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO).

Informace k doručování datových zpráv pro finanční správu – ePodatelna orgánů Finanční správy