Evidence a reporting provozovatelů platforem

Od ledna 2023 došlo k významné změně pro provozovatele internetových platforem, které poskytují prostor pro prodej zboží a vybraných služeb v rámci tzv. sdílené ekonomiky. Tato změna se týká nových povinností, které tito provozovatelé musí splnit. Specificky jde o shromažďování informací o vybraných činnostech, prodejcích a jejich tržbách.

Nová regulace znamená, že provozovatelé těchto platforem jsou nyní povinni oznamovat příjmy, které se skrze jejich platformy realizují. To se týká jak prodejců zboží, tak poskytovatelů služeb. To, jak byly tyto příjmy získány, je nyní tedy také součástí povinného oznamování.

K usnadnění splnění těchto nových povinností, které vyplývají z tzv. DAC7, byla na portálu MOJE daně v průběhu ledna 2023 zprovozněna speciální aplikace. Přístup do aplikace DAC7 je možné získat na základě podání žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy nebo ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy. Konkrétní typ podání závisí na typu provozovatele platformy.

Nová oznamovací povinnost se týká čtyř oblastí podnikání. Přesněji jde o pronájem nemovitého majetku, pronájem dopravního prostředku, prodej zboží a osobní služby. Oznamovat bude třeba také identifikační údaje prodejce, výši plateb ve prospěch prodejce a identifikaci účtů, kam směřují platby. Kritéria pro určení státu, ve kterém má provozovatel platformy povinnost oznamovat, jsou stanoveny především podle státu, kde je provozovatel usazen, případně podle státu jeho působení.

Nyní se provozovatelé platforem musí řídit novými pravidly a podat oznámení jednou ročně. Specializovaný finanční úřad byl určen jako správce daně pro DAC7, u kterého se tato oznámení podávají. Termín pro podání oznámení je stanoven do konce měsíce, který následuje po skončení oznamovaného období, tedy nejpozději do 31. ledna. První oznámení za období 2023 bude tedy nutno podat do 31. ledna 2024.

Pokud provozovatel nesplní oznamovací povinnost, hrozí mu pokuta až do výše 1,5 mil. Kč. Kromě toho může být zařazen na seznam nespolupracujících platforem. Je proto důležité, aby se provozovatelé platforem s novými pravidly dobře seznámili a řádně je dodržovali.