Silniční daň

Silniční daň je jedním z klíčových konceptů v oblasti daně z příjmu, které jsou důležité pro všechny podnikatele. Tato daň je součástí širší skupiny daní, známých jako majetkové daně, které obecně mohou zahrnovat daně z nemovitostí, vozidel a různých druhů osobního majetku. Ačkoli je silniční daň povinností všech podnikatelů, od roku 2022 se již nebude vztahovat na všechny osoby používající k podnikání motorová vozidla.

V roce 2022 byla přijata novela zákona o silniční dani, která byla označená jako č. 142/2022. Tato novela zavedla řadu změn do systému daně z vozidel. Některé z těchto změn vstoupily v platnost již v červenci 2022, ale většina z nich začne plně platit až v zdaňovacích obdobích od roku 2023 a v následujících letech.

Jednou z nejzásadnějších změn, které novela zákona přinesla, je úplné zrušení silniční daně pro některé druhy vozidel. Tato změna se týká osobních a nákladních automobilů i autobusů do hmotnosti 12 tun. Pokud tedy podnikatel využívá k podnikání některé z těchto druhů vozidel, již nebude muset odvádět silniční daň.

Kromě toho novela zákona také snížila roční sazby silniční daně pro některé druhy vozidel, které stále podléhají zdanění. Toto snížení se týká nákladních automobilů s druhem karoserie BA nebo BB. Kromě snížení sazeb přinesla novela zákona také zjednodušení výpočtu daně a zrušila povinnost platit čtvrtletní zálohy na silniční daň.

Tyto změny jsou důležité pro podnikatele, kteří využívají motorová vozidla k podnikání. Mohou jim pomoci ušetřit peníze a zjednodušit jejich daňové povinnosti. I přesto však je důležité, aby si podnikatelé byli vědomi všech jejich daňových povinností a poradili se s daňovým poradcem, aby se ujistili, že tyto povinnosti správně plní.

Informace k podání daňového přiznání k dani silniční