Co je nárok na odpočet DPH?

Jedním z klíčových aspektů DPH je možnost odpočtu daně. To znamená, že plátce daně, kromě své povinnosti odvádět daň státu, má rovněž právo na vrácení této daně, za předpokladu, že splní určité podmínky stanovené zákonem.

Podmínky pro uplatnění odpočtu DPH jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., tedy zákonem o dani z přidané hodnoty konkrétně § 73 tohoto zákona. Je důležité poznamenat, že odpočet lze někdy uplatnit v plné výši, zatímco v jiných případech je možný pouze částečný odpočet.

Odpočet daně se uplatňuje u daně na vstupu a není možné jej uplatnit v každém případě. Nárok lze uplatnit jen u plnění vztahujících se k ekonomické činnosti, ke které máme daňový doklad, to znamená k podnikatelské aktivitě jejíž zdanění je podloženo dokladem.