Co je potřeba k registraci plátce k DPH?

Jakmile vznikne podnikateli povinnost k registraci k DPH, je nezbytné co možná nejrychleji vyplnit a odevzdat přihlášku. Tuto je nutné podat nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po překročení stanoveného limitu pro povinné plátce DPH.

Současná legislativa stanovuje, že přihláška k DPH se musí vyplnit a odevzdat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím daňového portálu Finanční správy Moje daně. Zde si plátce vybere elektronický formulář pro registraci k DPH a vyplní jej.

Přihlášku je potřeba podložit dokumenty, které doloží údaje uvedené v přihlášce. Mezi tyto dokumenty patří například doklady o splnění podmínek pro registraci, informace o ekonomické činnosti a k ní příslušné materiály (např. vypracované projekty, obchodní plány, rámcové smlouvy, faktury), přehled o obratu za posledních 12 měsíců (vydané a přijaté faktury), doložení skutečného sídla (např. smlouva o pronájmu kanceláře) a informace o bankovních účtech (smlouva o vedení účtu, potvrzení banky o vlastníkovi účtu).

Po odeslání všech těchto dokumentů má finanční úřad 30 dní na to, aby požádal o případné další dokumenty potřebné k registraci. Následně pak vystaví Osvědčení o registraci k DPH.