Co je vlastně DPH?

DPH, což je zkratka pro daň z přidané hodnoty, je klíčovým pojmem v daňové terminologii. Tato daň je klasifikována jako nepřímá daň, což znamená, že je zahrnuta do ceny většiny zboží a služeb, které denně využíváme. Bez ohledu na to, zda jsme si toho vědomi či nikoli, všichni ji platíme. Každý z nás se s touto daní setkává při jakémkoli nákupu, který uskuteční, ať už se jedná o základní potraviny, oblečení, či služby.

Daň z přidané hodnoty je zároveň jedním z hlavních zdrojů příjmů státního rozpočtu. Každý rok představuje tato daň značnou část všeobecných státních příjmů.

DPH státu odvádí podnikatel, který je prodejcem zboží či poskytovatelem služeb zákazníkům a současně je odpovědný za odvedení části hodnoty z uskutečněné transakce do státního rozpočtu, pokud je tato transakce předmětem DPH. Toto platí v případě, že je dodavatel povinně registrován jako plátce daně. Na druhé straně, odběratel, který je zákazníkem, má právo za určitých podmínek požádat o vrácení daně, kterou zaplatil dodavateli při transakci.

Povinnosti a pravidla týkající se DPH jsou stanoveny v zákoně o DPH, konkrétně v zákoně č. 235/2004 ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví, kdo je plátcem DPH, jaký je postup při placení uvedené daně i její sazby, a také detailně popisuje, jak se vypočítává hodnota daně. Všechny klíčové záležitosti ohledně DPH lze nalézt také na webu finanční správy v sekci daň z přidané hodnoty.