Co když překročím limit paušální daně?

Pro účely aplikace paušálního zdanění je stanovení ročního limitu příjmů klíčovým faktorem, který umožňuje poplatníkům využívat tento zjednodušený daňový režim. Od 1. ledna 2023 je limit pro využití paušální daně nastaven na 2 000 000 Kč z příjmů z podnikání za rok. Pokud podnikatel překročí tuto hranici, je nucen opustit systém paušální daně, protože již nebude splňovat podmínky pro jeho používání.

Pokud roční příjmy zůstávají do dvou milionů korun, stačí změnit pásmo

Zároveň bylo od roku 2023 zavedeno rozdělení do tří příjmových pásem, které spadají pod limit 2 000 000 Kč. V závislosti na výši příjmů v rámci zvoleného pásma platí poplatníci odlišnou výši paušálních záloh. Tato částka se pak odráží v konečné výši paušální daně a souvisejících veřejných pojistných.

V případě, že poplatník přesáhne příjmové pásmo, ve kterém se původně nacházel, má možnost do 10 dnů po ukončení daného zdaňovacího období podat oznámení o změně výše paušální daně. Tím může přejít do vyššího příjmového pásma a pokračovat v režimu paušální daně, pokud nepřesáhne maximální limit 2 milionů korun a splní ostatní podmínky daného režimu.

Další informace k paušální dani lze zjistit na stránkách Finanční správy ČR.