Co patří do sazby DPH 12 %?


V roce 2024 došlo k významným změnám x oblasti sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), kdy se nově zavedla jediná snížená sazba 12 %, která se vztahuje zejména na několik základních oblastí zboží a služeb.

Jednou z těchto oblastí je nákup potravin. Tento krok by měl pomoci snížit náklady na každodenní život a zpřístupnit zdravé stravování širšímu spektru obyvatelstva.

Další oblastí, na kterou se snížená sazba DPH 12 % bude vztahovat, je nepravidelná pozemní a vodní hromadná přeprava osob. Patří sem například dopravu důchodců nebo školních dětí na výlet či různé exkurze. Díky této úlevě by se měly tyto služby stát cenově dostupnější pro potřebné.

Snížená sazba DPH se rovněž týká provozu vleků a lanovek na lyžařských svazích.

Další kategorií, která se od začátku roku 2024 řadí do sazby DPH 12 %, jsou noviny, časopisy a periodika, a to jak v tištěné, tak elektronické formě. To znamená, že ať už si rádi listujete ranními novinami s šálkem kávy v ruce, nebo dáváte přednost čtení článků na svém tabletu či e-čtečce, zaplatíte za své oblíbené tituly méně. Tento krok by mohl podpořit šíření informací a zvýšit dostupnost kvalitního novinářského obsahu pro širší veřejnost.

Zdravotnické a diagnostické prostředky jsou další oblastí, která spadá do snížené sazby DPH. To zahrnuje širokou škálu produktů, od základních lékařských potřeb až po složitější diagnostické přístroje. Nižší sazba by měla snížit náklady nejen pro nemocnice a zdravotnická zařízení, ale také pro pacienty, kteří si některé zdravotnické prostředky pořizují sami.

Ubytovací a stravovací služby také spadají do kategorie, které se týká snížená sazba DPH 12 %. Tento krok by měl podpořit cestovní ruch a zvýšit návštěvnost turistických destinací, a to jak domácích, tak zahraničních turistů.

Poslední, ale neméně důležitou oblastí, na která patří do sazby DPH 12 %, jsou stavební práce na rodinných a bytových domech. To zahrnuje vše od základních stavebních prací až po rekonstrukce a renovace. Snížená sazba by měla snížit celkové náklady na bydlení a podpořit rozvoj bydlení pro rodiny a jednotlivce.

Tyto změny v sazbě DPH mají za cíl nejen snížit finanční zátěž pro občany, ale také podpořit různé sektory ekonomiky a zvýšit dostupnost a kvalitu služeb a produktů.