Co se stane když zaplatím pozdě DPH?

Pokud nedojde k včasnému zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH),tak samozřejmě budou následovat sankce, které mohou být dokonce dvojího druhu:

  1. Pokutu lze uložit v hodnotě od 500 Kč až do limitu 300 000 Kč.
  2. Úroky z prodlení se začnou počítat od pátého pracovního dne po lhůtě pro podání. Ty činí 0,05 % ze stanovené daně (nebo z daňového odpočtu) za každý den neprovedené platby.

V případě, že finanční úřad bude nucen provést daně zpětné doměření, budete čelit penále ve výši 20 % z doměřené daně a úrokem z prodlení ve výši 0,05 % z doměřené daně za každý den opoždění.