Co to je roční zúčtování daně?

Roční zúčtování daně je proces, který je obdobou daňového přiznání, ovšem pro zaměstnance. Toto zúčtování je v podstatě souhrnným přehledem všech vyplacených mezd, které zaměstnanec v průběhu roku obdržel a k tomu i přehled zaplacených záloh na daň a záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Zúčtování daně provádí mzdové účetní firem, které zaměstnance zaměstnávají a zaměstnanci se v dané záležitosti nemusí příliš angažovat.

Nicméně je důležité zdůraznit, že roční zúčtování daně není zcela automatickou záležitostí. Zaměstnanec, který o něj má zájem, musí svého zaměstnavatele o to požádat. A to vždy do 15. února daného roku. Žádá se prostřednictvím podepsání takzvaného „růžového prohlášení“ čili Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Někteří zaměstnanci o roční zúčtování žádat nemohou a musí podávat přiznání

Je důležité si uvědomit, že mzdová účtárna musí mít do poloviny druhého měsíce roku hotové všechny podklady a že ne všichni zaměstnanci si mohou o zúčtování pořádat. Zaměstnanec má právo požádat o roční zúčtování, pokud nemá jiné příjmy, například z podnikání z vedlejší činnosti, pronájmu, kapitálového majetku a podobně. K tomu musí dodatečně platit, že nesmí mít více zaměstnavatelů a nesmí mít povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu.

Roční zúčtování daně je také příležitostí pro zaměstnance uplatnit nárok na daňové slevy, zvýhodnění a odčitatelné položky, které náleží ročně. To znamená, že mohou snížit svou daňovou základnu ušetřit tak další peníze například díky slevě na umístění dítěte ve školce.