Jak funguje DPH v EU?

Většina podnikatelů registrovaných k DPH v České republice si je vědoma, že v rámci EU mají možnost vrácení daně uhrazené v rámci své podnikatelské činnosti. Ovšem, fungování DPH v prostoru EU je mnohem komplexnější.

Dani z přidané hodnoty (DPH) jsou zatíženy téměř všechny produkty a služby, které jsou nakupovány nebo prodávány za účelem využití nebo spotřeby v EU. Pravidla DPH jsou sice upravena na celoevropské bázi, ale krom toho má ještě každá členských zemí vlastní specifika v pravidlech této daně.

Při vývozu zboží do zemí mimo EU se DPH účtuje a je také splatná v zemi dovozu, přičemž exportér není povinen DPH vykazovat. Nevyhne se však povinnosti předložení důkazů úřadům, že zboží má splněny všechny náležitosti vázané k DPH. Tento důkaz může být v podobě kopie faktury, přepravního dokladu nebo celního prohlášení o dovozu zboží. Pravidla týkající se DPH se mohou v různých zemích lišit.

Pokud je vaše firma registrována v EU, máte možnost podat přiznání online většinou ve všech regionech.

Sazby DPH se v jednotlivých zemích EU liší a závisí na typu produktu nebo služby, které jsou předmětem transakce. Existují také speciální sazby stanovené na základě sazeb DPH uplatňovaných v členských zemích před vstupem do EU. Ačkoli se DPH týká celé EU, každý členský stát má své vlastní sazby. Doporučujeme se vždy obrátit na příslušný daňový úřad v dané zemi, aby jste získali aktuální informace o sazbách. Kromě základní sazby, která musí být minimálně 15% nebo vyšší, většina států má také alespoň jednu sníženou sazbu a často i další specifické sazby pro určité typy zboží nebo služeb.