Jak se počítá DPH z celkové částky?

V říjnu 2019 došlo ke značné změně v způsobu výpočtu daně z přidané hodnoty, kterou známe pod zkratkou DPH. Výpočet DPH je nyní mnohem přesnější. A to platí i v roce 2023. Tato přesnost je dosažena pomocí matematického výpočtu, nikoli prostým použitím fixního koeficientu, jak tomu bylo dříve.

Představme si praktický příklad: Dostali jste částku 100 000 korun, která už zahrnuje DPH 21 %. Jak tedy spočítáte výši DPH nově platným způsobem? Matematicky to provedete tak, že od částky 100 000 korun odečtete (100 000 děleno 1,21). Výsledná částka DPH pak bude 17 355,37 korun.

Tímto způsobem je výpočet daně z přidané hodnoty mnohem přesnější a odpovídá skutečné výši daně, kterou je nutné odvést