Jak se počítá DPH?

Začněme tím, že máme konečnou částku za naše zboží, která činí 150 Kč. Tato částka již zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). V našem případě se zboží nachází ve skupině se základní sazbu DPH, což je 21 %. Abychom zjistili, jaká část této částky je vlastně DPH, musíme použít speciální koeficient. Pro základní sazbu 21 % je tento koeficient stanoven na hodnotu 0,173656.

K výpočtu je vždy potřeba několik veličin včetně koeficientu

Nyní provedeme následující výpočet: vezmeme konečnou částku 150 Kč a vynásobíme ji zmíněným koeficientem. Tedy: 150 x 0,173656. Tento výpočet nám dává přibližně 26,0484 Kč. Jelikož v běžné početní praxi pracujeme s zaokrouhlenými čísly, zaokrouhlíme tento výsledek na celé koruny. Po zaokrouhlení dostaneme, že výše DPH je 26 Kč.

Jakmile máme výši daně, můžeme snadno zjistit cenu zboží bez DPH. Stačí od konečné částky odečíst právě vypočítanou daň. V našem případě tedy odečteme 26 Kč od 150 Kč, což nám dává výsledek 124 Kč. To je částka, která představuje cenu zboží bez DPH.

Celý postup je tedy následující: začínáme s konečnou částkou, která již zahrnuje DPH. Použitím koeficientu pro příslušnou sazbu DPH (v tomto případě 0,173656 pro 21 %) vypočítáme, kolik z této částky tvoří samotná daň. Výsledek zaokrouhlíme a poté odečteme od původní konečné částky, abychom zjistili cenu bez daně.

Tento postup je standardní a používá se k výpočtu DPH v mnoha různých situacích a pro různé sazby DPH. Je důležité si v každém případě ověřit konkrétní koeficient pro danou sazbu daně, protože různé produkty či služby mohou spadat do různých daňových sazeb.

A takto detailně jsme rozebrali výpočet DPH z konečné částky. Tento postup je nejen užitečný pro účetní a podnikatele, ale i pro každého, kdo chce pochopit, jak je jeho platba za zboží či služby rozdělena na samotnou cenu a daň.