Jak se přihlásit k paušální dani?

Pokud jste se rozhodli přejít na paušální daň, je důležité vědět, že přihlášení je možné realizovat až do 10. ledna 2023. To zahrnuje jak daný den, tak všechny předchozí dny. Přihlášení se k paušální dani je proces, který vyžaduje podání písemného oznámení. Toto oznámení je možné odevzdat přímo na podatelně finančního úřadu, kde se starají o veškeré záležitosti týkající se daní.

Pokud ovšem preferujete jiné metody komunikace, je možné se přihlásit k paušální dani i poštou. Ovšem pokud jste zvyklí na digitální prostředí, můžete se přihlásit i elektronicky. Toto lze udělat přes datovou schránku, která slouží jako oficiální komunikační prostředek s veřejnou správou, nebo přes webové stránky MOJE daně.

Pokud se možná stále potýkáte s otázkou, zda vám paušální daň vyjde výhodně, nezoufejte. Ministerstvo financí nabízí nástroj, který vám může pomoci s rozhodováním. Jde o kalkulačku paušální daně pro rok 2023. Tento oblíbený nástroj vám umožní osobně se spočítat, zda se vám přechod na paušální daň vyplatí.

Pokud jste se rozhodli pro přechod na paušální daň, můžete se k tomuto režimu připojit od 1. ledna 2023. K tomu je nutné vyplnit písemný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Tento formulář lze odevzdat na podatelně finančního úřadu, nebo jej můžete zaslat elektronicky datovou zprávou. Alternativně lze využít interaktivního elektronického formuláře, který je dostupný na stránkách online finančního úřadu MOJE daně.

Letošní novinkou je zvýšení hranice ročních příjmů pro přihlášení k paušální dani. Tato hranice byla zvýšena z 1 na 2 miliony korun. Toto zvýšení je spojeno se souběžným zvýšením limitu pro plátcovství DPH. Jako důsledek tohoto významného rozšíření paušální daně, byla zavedena tři paušální pásma.

„Paušální daň je nabídka od státu na snížení byrokratické zátěže drobných podnikatelů a je zcela na jejich dobrovolném rozhodnutí, zda ji využijí, nebo ne. Principem paušální daně je hradit daň z příjmů i odvody na důchodové a zdravotní pojištění v jediné měsíční platbě bez povinnosti podávat daňové přiznání a přehledy pojistných.