Jak vypočítat daňový základ OSVČ?

Vypočítání daňového základu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je důležité pro správné stanovení daně z příjmů. Při výpočtu lze postupovat v podstatě dvěma způsoby, ale je nutné si jeden z uvedených způsobů vybrat. Tento proces vychází z několika základních kroků, které se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci OSVČ.

Daňový základ se u OSVČ vypočítá jako rozdíl mezi dosaženými příjmy a uplatněnými výdaji. Jedním z prvních rozhodnutí, které musí OSVČ učinit, je, zda bude uplatňovat skutečné výdaje,, nebo zda se rozhodne pro uplatnění paušálních výdajů procentem z příjmů.

V případě, že OSVČ se rozhodne uplatnit skutečné výdaje, musí vést účetnictví a vycházet při výpočtu právě z těchto údajů To znamená, že od výnosů odečte náklady, ale musí mít pečlivě doklady doloženy všechny náklady i proces vzniku výnosu

Výdajový paušál je snazší je to procentuální částka z příjmů, která se automaticky odčítá jako výdaj bez potřeby množství dokladů. Je však důležité vědět, že pokud OSVČ použije tento model, již nemůže uplatňovat další výdaje nad rámec paušálu.