Jak vysoká je darovací daň?


Od roku 2014 byla darovací daň v České republice zrušena. Nyní se darování řídí podle obecných pravidel daně z příjmů, kde se dar považuje za bezúplatný příjem. V případě, že se na dar vztahuje daňová povinnost, platí fyzické osoby daň z příjmů ve výši 15 % z hodnoty daru, zatímco právnické osoby odvádějí 19 %.

Mnoho osob je však od této daňové povinnosti osvobozeno. Osvobození se primárně vztahuje na příbuzné dárce v přímé linii a na osoby, které s obdarovaným sdílely nejméně jeden rok před darováním společnou domácnost.