Jak zdanit přijatý dar?

Je klíčové vědět, že obdržené dary musí být někdy ze zákona zdaněny. Stručně řečeno, dar je potřeba zdanit, pokud na něj neplatí osvobození od daně. Osvobození a jeho podmínky pochopitelně taktéž určuje zákon, konkrétně zákon č. 586/1992 o dani z příjmů.

Zdanění darů se řídí konkrétními ustanoveními zákona o dani z příjmů, neboť od roku 2014 neexistuje samostatná darovací daň. Tato problematika byla začleněna do sféry daně z příjmů, specificky do sekce týkající se bezúplatných příjmů.

Jak bylo uvedeno výše, mnoho darů je zákonem od daně osvobozeno. Toto osvobození se vztahuje zejména na dary přijímané mezi příbuznými, drobné dary do hodnoty 15 000 Kč za rok, či dary určené na léčebné účely.

Pokud se na dar nevztahuje osvobození, příjemce musí uvést jeho hodnotu v daňovém přiznání k dani z příjmu a odvést z něj daň stejně jako z jakéhokoliv jiného příjmu. V roce 2023 činí daň pro fyzické osoby 15 % z hodnoty daru a pro právnické osoby 19 %.

Daň je potřeba uhradit při podání daňového přiznání. Nepodnikající fyzická osoba může uhradit daň osobně na finančním úřadě, nebo ji může zaplatit elektronickým převodem po podání daňového přiznání v papírové nebo elektronické formě. Podnikající fyzické i právnické osoby musejí od roku 2023 podávat daňová přiznání výhradně elektronicky a platbu daně realizovat převodem.