Jak zjistím výši daně z nemovitosti?

Pokud chcete zjistit, jaká je výše daně z nemovitosti, je možné kontaktovat příslušného správce daně. Tento postup je definován v § 71 daňového řádu, podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené znamená písemnou cestou formou podepsaného individuálního dopisu požádat příslušného správce daně o vystavení tzv. Informace o výši daně z nemovitých věcí za dané zdaňovací období.

Elektronická cesta je dnes pro zjištění výše daně z nemovitosti nejefektivnější

Daleko více než výše daně sama o sobě poplatníka zajímá kolik má vlastně na dani povinně zaplatit. Uvedenou informaci je možné získat od místně příslušného finančního úřadu buď:

  • prostřednictvím složenky
  • zasíláním informace na e-mailovou adresu zadanou poplatníkem,
  • zasíláním informace do datové schránky,
  • prostřednictvím služby SIPO nebo,
  • prostřednictvím Online finančního úřadu na webu Finanční správy.

V dnešní době elektronizace a digitalizace jsou uvedené informace stále více poplatníkům zasílány právě elektronickou cestou a složenky pomalu ustupují do pozadí. Podnikatelům už se uvedené informace od roku 2023 zasílají jedině elektronicky do povinných datových schránek nebo jiným způsobem elektronické komunikace.

Moderním a celkem jednoduchým způsobem jak si elektronicky zjistit výši daně z nemovitosti k zaplacení je prostřednictvím Online finančního úřadu na portálu MOJE daně, který je dostupný na webu Finanční správy ČR na adrese www.mojedane.cz, kde si poplatník může spravovat všechny své daňové záležitosti.

Po přihlášení se otevře vaše daňová informační schránka+. Pro zjištění výše daně z nemovitostí je třeba se přesunout do sekce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU v horní části stránky. Po kliknutí se vám otevře nové okno, kde je i záložka Daň z nemovitých věcí. Po kliknutí na tuto sekci se zobrazí detailní přehled všech vašich nemovitostí a výše daně, kterou je třeba zaplatit. Výše daně je vypočítána na základě různých faktorů, včetně velikosti, umístění a typu nemovitosti.

Výše daně z nemovitostí je uvedena pro jednotlivé finanční úřady. To znamená, že pokud máte nemovitosti v různých městech nebo oblastech, uvidíte pro každou z nich samostatnou částku. Tímto způsobem můžete snadno zjistit, kolik musíte zaplatit na dani z nemovitostí za každou nemovitost samostatně, stejně jako celkovou sumu za všechny vaše nemovitosti.

Samozřejmě je možné si výši daně z nemovitosti zjistit výpočtem

Výpočet daně z nemovitostí však není úplně jednoduchý a je k němu nutné mít k dispozici několik zásadních veličin. Pomocníkem v dané situaci může být Daňová kalkulačka dostupná běžně na internetu. Výpočet se vždy liší v závislosti na typu nemovitosti – zda se jedná o stavbu či pozemek. V obou případech je však základním faktorem, který se bere v úvahu, výměra nemovitosti. Tento údaj se násobí s příslušnými sazbami a koeficienty.

V případě, že se jedná o stavbu, je třeba zvolit, zda se jedná o byt, rodinný dům, chatu či jiný druh stavby. U každé z nich je nutné uvést výměru, která může být vyjádřena jako zastavěná plocha v metrech čtverečních nebo počet nadzemních podlaží. Dalším aspektem, který se musí zohlednit, jsou specifika umístění dané nemovitosti. To může zahrnovat například to, zda se nemovitost nachází v blízkosti centra města nebo v odlehlé oblasti.

Pokud se jedná o pozemek, kalkulačka bude potřebovat informace o typu pozemku, ať už jde o stavební parcelu, zahradu, louku nebo jiný druh pozemku. Také je třeba uvést výměru pozemku v m2 a výměru zastavěnou nemovitými stavbami. Stejně jako u staveb, i zde jsou relevantní místní koeficient a koeficient podle velikosti obce.

Kromě těchto informací je nutné znát také koeficienty pro danou nemovitost. Tyto koeficienty zahrnují místní koeficient a koeficient podle velikosti obce. Případně mohou být zahrnuty další koeficienty, které jsou relevantní pro konkrétní nemovitost. Pokud neznáte hodnotu těchto koeficientů pro vaši nemovitost, můžete je vyhledat na daňovém portálu Finanční správy České republiky.

Cestu ke zjištění výše daně z nemovitosti si může poplatník volit a je dobré zvolit jistotu

Řádky výše tedy jednoznačně ukazují, že způsobů, jak zjistit výši daně z nemovitostí je vlastně hned několik a poplatník má tedy možnost volby. Zásadní vždy tudíž je si ujasnit, co vlastně a k jakému účelu je nutné zjistit a poté volit cestu nejzvládnutelnější dle konkrétní situace poplatníka. Pokud tedy poplatníka svět čísel a koeficientů spíše děsí, bude lépe si uvedenou výši daně zjišťovat raději přímo na příslušném finančním úřadě.