Jak zjistím že je zaplacena Eko daň u automobilu?

Ekologická daň je povinný finanční poplatek stanovený zákonem, který je vybírán při převodu staršího vozidla na nového držitele. Tato daň se pohybuje v rozmezí od 3000 Kč do 10 000 Kč, přičemž její výše je odvozena od emisní třídy daného vozidla.

Tato ekologická daň je aplikována na vozidla, která se nachází v emisních třídách EURO 0, EURO 1 a EURO 2, zatímco vozidla emisních tříd EURO 3 a vyšší jsou od této daně osvobozena.

Nový majitel vozidla (kupující) je povinen tuto daň uhradit, pokud není od ní osvobozen. V České republice se daň uhradí pouze jednou, a to při prvním převodu vozidla. Po její úhradě jsou všechny další registrace vozidla od daně osvobozeny. Jedinou výjimkou je případ dovozu vozidla ze zahraničí, kde je daň vybírána při první registraci na území České republiky.

Informaci o úhradě daně je třeba hledat ve velkém technickém průkazu vozidla nebo elektronicky přes Centrální registr vozidel

Informace o tom, zda byla daň za vůz již zaplacena, lze najít v detailních technických dokumentech vozidla. Pokud k nim nemáte přístup, můžete získat potřebné informace o emisní třídě a o úhradě ekologické daně prostřednictvím online prověření historie vozidla. Tuto službu nabízí Centrální registr vozidel, ale vozidlo musí být již registrováno v České republice.