Jaká je daň z příjmů OSVČ?

Daň z příjmů je pro OSVČ základní finanční povinností, kterou podnikající fyzické osoby a živnostníci musí splnit bez ohledu na to, zda se podnikáním zabývají jako svou hlavní činností, nebo je pro ně podnikání pouze vedlejší činností.

Sazba daně z příjmů pro OSVČ byla stanovena na 15 %. To znamená, že živnostník musí ze svých příjmů odvést 15 % jako daň. Je však důležité zdůraznit, že tato daň se nevypočítává z celkových hrubých příjmů. Daňový základ, ze kterého se daň vypočítává, je vytvořen po odečtení všech povolených výdajů a nezdanitelných položek. Taková konstrukce daňového systému umožňuje živnostníkům snížit svou daňovou povinnost optimalizací svých výdajů.

Kromě toho daňový systém nabízí také různé daňové slevy a zvýhodnění, které mohou živnostníci uplatnit. Po uplatnění těchto slev a zvýhodnění se konečná daňová povinnost může výrazně snížit.

Jakmile začne živnostník vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo jakmile přijme první příjem ze samostatné činnosti, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob. Tuto povinnost musí splnit u příslušného správce daně, a to do 15 dnů ode dne, kdy začal vykonávat svou činnost nebo kdy přijal svůj první příjem.