Jaká je daň z příjmu?

Nemůžeme mluvit o daních bez zmínky o těch, kteří jsou jim povinni – daňovými rezidenty. Důležité je si uvědomit, že nejde jen o občany České republiky, ale také o cizince, kteří splňují určité podmínky. Daňovým rezidentem se stáváte, pokud máte v České republice trvalý pobyt nebo zde strávíte minimálně 183 dnů v kalendářním roce. To znamená, že pokud jste zde ekonomicky aktivní, musíte odvádět příslušné daně.

Mluvíme-li o dani z příjmu, je důležité uvést, že sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy. To znamená, že pokud vyděláváte méně nebo rovno 48násobku průměrné mzdy, odvedete 15% tohoto příjmu státu.

Kdo odvádí daně, závisí na typu zaměstnání. Pokud jste zaměstnanec, obvykle za vás daň odvede zaměstnavatel, který ji každý měsíc strhává ze mzdy. Pokud jste však samostatně výdělečně činný, je na vás, abyste daň sami odvedli. Existují však určité případy, kdy musí daňové přiznání odevzdat sami zaměstnanci, například pokud překročí určitou hranici příjmu.

V roce 2023 je výše daně z příjmů stejná jako v roce 2022, a to 15%. Existuje však výjimka pro ty, kteří vydělávají více než čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy. Pokud je vaše mzda vyšší než 161 296 Kč, budete platit zvýšenou daňovou sazbu 23% na část příjmu nad tuto hranici.

Podání daňového přiznání je důležitý krok v daném procesu. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se musí podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, máte na to čtyři měsíce. Pokud vám přiznání podává daňový poradce nebo advokát, lhůta se prodlužuje na šest měsíců. Pokud však podáváte přiznání prostřednictvím poradce, může být podáno do tří měsíců.

Pokud poplatník zemře, je povinností osoby spravující pozůstalost podat řádné daňové tvrzení do tří měsíců od data úmrtí za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem smrti. Tuto lhůtu nelze prodloužit.