Jaká je daň z výhry?

Obecně platí, že zdanění výher je závislé na jejich druhu a prameni. Různé typy výher se řídí odlišnými daňovými systémy. Například výhry z vědomostních či spotřebitelských soutěží jsou zdaněny jinak než výhry z tombol a loterií, a ty zase odlišně od výher z hazardních her.

Výhry z vědomostních nebo spotřebitelských soutěží jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud hodnota výhry nepřesahuje 10 000 Kč. Pokud však výhra z těchto soutěží překročí tuto částku, je nutné odvést zaplatit srážkovou daň ve výši 15%. V takovém případě danění řeší provozovatel soutěže a výherce obdrží částku již po odečtení daně a o zdanění se tedy nestará.

Na výhry z loterií a tombol se vztahuje daň, pokud jejich hodnota přesáhne 1 000 000 Kč. Výhry nižší než milion Kč se nezdaní. Pokud však výhra přesáhne milion, je také nutné opět odvést i zaplatit srážkovou daň ve výši 15%, ale o zdanění se postará provozovatel loterie či tomboly a výherce dostává již částku zdaněnou.

Zdanění hazardních her a sportovních sázek závisí na druhu hry. Pro rok 2023 platí, že tyto výhry se daní až v případě, že přesáhnou hodnotu 1 000 000 Kč. Pokud je hodnota výhry vyšší než milion, je třeba zaplatit běžnou daň z příjmu ve výši 15%. Daňové záležitosti v tomto případě musí řešit sám výherce v rámci svého daňového přiznání.

Je důležité poznamenat, že výhry z hazardních her se sčítají. Pokud tedy hráč během roku dosáhne více výher, musí sledovat, aby celková hodnota výher nepřesáhla milion Kč. Pokud je tento limit překročen, je třeba tuto částku zdanit.