Jaké daně se platí při prodeji nemovitosti?

Prodeje nemovitosti se mohou týkat dva druhy daní, které je potřeba zaplatit. Tou základní daní, která se bude prodeje nemovitosti týkat vždy, pokud se nejedná o prodej zákonem od daně osvobozený, je daň z příjmu. Druhou z daní je v některých případech DPH.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Tato daň je spojena s příjmem, který byl z prodeje nemovitosti prodávajícím získán. Zisk se vypočítá jako rozdíl mezi kupní cenou nemovitosti a cenou, za kterou byla nemovitost prodána. Tato daň se platí nejen při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví, ale také při prodeji družstevního bytu.

Daň z příjmu je hrazena vždy prodávajícím nemovitosti, pokud nebyl z nějakého důvodu osvobozen z její platby. Platbě daně z příjmu se nelze vyhnout také tehdy, pokud byl prodaný majetek zahrnut do obchodního majetku..

Sazba daně z příjmu z prodeje nemovitosti se liší v závislosti na celkové výši zisku. Pro fyzické osoby činí sazba buď 15 % nebo 23 % ze zisku z prodeje. Pokud celkový zisk z prodeje nepřesáhne 48násobek průměrné mzdy, je sazba daně 15 %. Avšak, pokud výše zisku přesáhne tento limit, je všechno, co tento limit přesahuje, zdaněno sazbou 23 %.

Jak je naznačeno výše v určitých zákonem stanovených případech je prodávající fyzická osoba od povinnosti placení daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozena. Jsou to situace kdy:

  • prodávající vlastnil nemovitost před prodejem 10 nebo více let,
  • prodávající měl v nemovitosti alespoň 2 roky před prodejem trvalé bydliště,
  • jde o prodej domu získaného z dědictví v přímé linii,
  • získané peníze z prodeje prodávající znovu použije na uspokojení své bytové potřeby.

Někdy je nutné při prodeji nemovitosti platit též DPH

Kromě daně z příjmu může být v některých případech při prodeji nemovitosti nutné zaplatit také DPH. Tato daň se však týká jen těch fyzických osob, které jsou plátci DPH. To jsou obvykle developeři, prodejci staveb nebo pozemků. Existují však některé podmínky, které umožňují se platby DPH vyhnout.

Pokud byla nemovitost postavena více než 5 let před prodejem, DPH již z jejího prodeje neplatíte. Toto pravidlo se vztahuje i na případ, kdy byla na nemovitosti provedena tak zásadní rekonstrukce, že byla potřeba nová kolaudace. Pokud od této kolaudace uplynulo pět let, je prodávající osvobozen od platby DPH a může nemovitost prodat bez jeho započítání.