Jaké jsou sazby DPH v roce 2023 a jaké budou v roce 2024?

V roce 2023 jsou pro Daň z přidané hodnoty zákonem o DPH stanoveny celkem tři sazby k uvedené dani. Základní sazba je ve výši 21% a dále se používají dvě snížené sazby ve výši 15 a 10 procent.

Do základní sazby 21% se řadí většina zboží a služeb. Do první snížené sazby 15% spadá většina potravin, hromadná doprava, zdravotnické pomůcky a některé další komodity potřebné a často používané v běžném každodenním životě. Dále je zde ještě druhá snížená sazba 10% pro sociálně citlivé komodity a patří sem například kojenecká výživa, léky i některé další zboží kupříkladu knihy.

Nadcházející rok 2024 přinese ohledně sazeb DPH zásadní změny. Z důvodů takzvaného konsolidačního balíčku úsporných opatření, která mají pomoci ozdravit zadluženému státnímu rozpočtu se sazby DPH promění. Nově vláda plánuje zavést místo současných tří sazeb jen sazby dvě, základní sazbu a k ní jednu sazbu sníženou. Základní sazba DPH má zůstat ve stejné výši jako nyní čili 21%. Snížená sazba má být nově 12%.

Zcela nově bude zavedena takzvaná nulová sazba DPH, která se bude vztahovat pouze na knihy včetně elektronických a v praxi znamená, že knihy budou od DPH zcela osvobozeny.

Bude nutné si zvyknout na přeřazení některých položek do základní mnohem vyšší sazby, než byly nyní

Počítá se však také s tím, že některé z komodit, které jsou v současnosti zařazeny do snížených sazeb 15% a 10% DPH, budou nově přeřazeny nikoli do sazby snížené, ale naopak se zařadí do základní sazby 21%. To znamená budou daněny mnohem více, než v současnosti. Uvedené přeřazení z nižší do základní sazby se má týkat kadeřnických služeb, nealkoholických nápojů a točeného piva, oprav obuvi, kaženého zboží i jízdních kol a některých dalších záležitostí.

Jednání o uvedených daňových změnách zatím stále probíhají a do začátku roku 2024, kdy má vejít v účinnost příslušný zákon ještě může dojít k přesunům jednotlivých položek z jedné sazby do druhé. I tento portál se bude snažit přinést nejnovější informace k uvedené problematice, jakmile nastanou.