K nižšímu odvodu daní pomůže i nový spořící investiční produkt

Odvádět státu zcela legálně méně na dani z příjmu je samozřejmě díky správné daňové optimalizaci možné již dnes a může se tak dít například i v rámci spoření na stáří. Rok 2024 se však chystá právě oblast penzijního spoření ještě více modernizovat a zefektivnit a díky zcela novému spořícímu dlouhodobému investičním produktu bude možné si daleko výrazněji než dosud snížit základ daně.

Dlouhodobý investiční důchodový produkt, označován také jako DIP nabízí jedinečný moderní způsob spoření, na stáří který zahrnuje nakupování akcií, dluhopisů a podobných finančních nástrojů.

Jednou z nejdůležitějších výhod tohoto produktu je možnost uplatnit daňový odpočet. Důchodový produkt DIP umožňuje zájemci snížit si daňový základ až o 48 000 Kč ročně.

Získání daňových výhod se ani u spořícího produktu neobejde bez splnění podmínek

Nicméně, aby bylo možné toto daňové snížení uplatnit, musí být splněny určité podmínky. Předně je nutné, aby tento produkt existoval po dobu nejméně 10 let. Dále, výběr prostředků může proběhnout až po dosažení věku 60 let. U daného spoření se nepočítá s poskytováním státního příspěvku za spoření, ale místo toho, si po dosažení 60 let, bude moci střadatel vybrat prostředky naráz a nikoli postupně formou důchodového příjmu.

Důležité je vědět, že do limitu 48 000 Kč se budou počítat nejen příspěvky do DIP, ale také příspěvky na soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Pro tyto produkty se do této doby používal limit 24 000 Kč ročně pro každý typ produktu. Počítat je nutné také s tím, že pokud poplatník výše popsaná pravidla poruší bude muset vrátit uplatněnou daňovou podporu., čili bude muset zpětně dodanit uplatněná snížení. Toto pravidlo platí již dnes při porušení podmínek daňového zvýhodnění životního pojištění a penzijního spoření a DIP nebude výjimkou.

Kromě možnosti snížit základ daně, nabízí DIP také další výhody. Patří sem možnost osvobození příspěvku od zaměstnavatele od daně ze závislé činnosti nebo osvobození příjmů z úplatného převodu majetku.