Kam se platí zálohová daň?

Daň z příjmu je povinností každého plátců daně v České republice. Je to příspěvek do státního rozpočtu, který se počítá z hrubé mzdy každého zaměstnance a odvádí se každý měsíc při výplatě.

Daň z příjmu, stejně jako jakákoli jiná daň, se platí místně příslušnému finančnímu úřadu. Při odvádění daně z příjmu je místně příslušný úřad určen podle trvalého bydliště fyzické osoby a podle sídla právnické osoby.

Pokud jste zaměstnanec, daň z příjmu se odvádí jako záloha ze vaší mzdy. Tuto zálohu platí zaměstnavatel za vás finančnímu úřadu. Daň z příjmu získanou z nezávislé činnosti, z kapitálových příjmů, z pronájmu nebo z jiných příjmů platí poplatník daně přímo místně příslušnému finančnímu úřadu. To je založeno na trvalém bydlišti poplatníka po podání daňového přiznání.

Jestliže jste zaměstnaný, vaše daň z příjmu je regulována průběžnými platbami během roku. V půlce února podepíšete roční zúčtování daně, které může vyústit v daňovou vratku. Tuto vratku stát účtuje prostřednictvím vašeho zaměstnavatele.

Pokud si však vedete i jiné příjmy, musíte podat daňové přiznání a zaplatit vypočítanou daň z příjmu. Pro rok 2022 se daňové přiznání podává do 3. dubna 2023 (do 2. května, pokud odevzdáváte elektronicky) a do této doby je také nutné zaplatit vypočítanou daň.

Daň se platí na čísla účtů, která jsou specifická pro každý krajský úřad a také se liší podle druhu daně, kterou platíte. Číslo účtu, kam platíte daň, se skládá z předvolby (pro daň z příjmu fyzických osob je to 721), čísla finančního úřadu (toto číslo se liší podle kraje a je pro všechny typy daní stejné) a kódu banky (daňové účty jsou vedené u ČNB, kód banky je tedy 0710).

Při platbě daně z příjmu je také důležité vyplnit variabilní symbol, který slouží k identifikaci plátce daně. Konstantní symbol záleží na způsobu platby daně – 1148 při bezhotovostní platbě převodem z účtu, 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou, 0001 při hotovostní platbě daňovou složenkou.

Daň z příjmu lze zaplatit několika způsoby:

  • v hotovosti na pokladnách finančních úřadů nebo na pokladně ČNB,
  • převodem z účtu, nebo složenkou.

Pro každý z těchto způsobů platby je důležité mít na paměti, že je třeba počítat s určitou časovou rezervou při odesílání platby, aby finanční úřad měl peníze na účtu v den splatnosti daně.