Kde se uvádí srážková daň v daňovém přiznání?

Od roku 2014 mají daňoví poplatníci možnost zahrnout odměny z dohod o provedení práce, na které se vztahuje srážková daň a jejichž výše nepřesahuje 10 000 Kč, do svého daňového přiznání. Tento krok umožňuje využít daňové slevy a odpočty a následně získat vrácení daňového přeplatku.

Je důležité poznamenat, že možnost zahrnutí srážkové daně do daňového přiznání se vztahuje výhradně na odměny z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně. Pro jiné typy příjmů daněných srážkou nelze tento postup uplatnit. Zahrnutí příjmů podléhajících srážkové dani do daňového přiznání je volitelné, nikoli povinné.

Klíčové jsou řádky 87a v běžném formuláři přiznání nebo řádek 53 v případě zjednodušeného přiznání

V případě, že se poplatník rozhodne tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání, je třeba uvést již sraženou srážkovou daň v příslušném formuláři. V běžném čtyřstránkovém daňovém přiznání se tato informace zaznamenává na řádek 87a. Pokud využíváte zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, srážkovou daň je potřeba uvést na řádek 53.