Kdo je plátcem spotřební daně?

Spotřební daň je typem nepřímé daňové povinnosti, která má selektivní charakter. Její primárním cílem je regulace cen určitých komodit na trhu. V České republice je spotřební daň aplikována na minerální oleje, alkoholické nápoje – jako je pivo a víno, včetně jeho meziproduktů – a také na surový tabák a jeho výrobky.

Plátcem spotřební daně, může být jak fyzická, tak právnická osoba. To záleží na tom, zda provozuje daňový sklad, nebo se zabývá dovozem, výrobou, či uváděním komodit na trh, z nichž se odvádí spotřební daň. Daňová povinnost vzniká i v případě, kdy dojde ke ztrátě nebo znehodnocení zboží v daňovém skladu během jeho převozu či skladování.

Plátci spotřební daně vždy vzniká povinnost zaregistrovat na příslušném celním úřadě, podle místa sídla firmy, nebo bydliště, pokud jde o fyzickou osobu. Po registraci jsou pak plátci povinni pravidelně odvádět státu onu spotřební daň a také plnit další povinnosti, jako je podávání daňového přiznání.

Daňová povinnost v rámci spotřební daně rovněž vzniká:

  • když jsou vybrané produkty uvedeny do volného daňového oběhu na území České republiky,
  • dne, kdy vznikne celní dluh v případě, že vybrané produkty nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození,
  • v okamžiku ztráty nebo znehodnocení mimo předvídatelné ztráty,
  • pokud dojde ke znehodnocení během dopravy, která je v režimu podmíněného osvobození,
  • a také u vybraných výrobků, u kterých byla vrácena spotřební daň a byly použity jiným způsobem.