Kdo musí podat daňové přiznání DPP?

V případě, že poplatník obdrží v jednom měsíci příjmy z dohody o provedení práce (DPP) od více zaměstnavatelů a celková suma od jednoho z nich překročí hranici 10 000 Kč, zaměstnavatel je povinen odvést zálohovou daň na dani z příjmu, nikoli pouze srážkovou daň. Pro poplatníka toto znamená povinnost podání daňového přiznání, ve kterém musí deklarovat příjmy od všech zaměstnavatelů. Protože se jedná o příjmy získané ze závislé činnosti, má možnost podat zjednodušené daňové přiznání o dvou stranách, kde specifikuje všechny nárokovatelné daňové slevy.

Dále je poplatník povinen podat daňové přiznání, pokud kromě příjmů z DPP získává v daném zdaňovacím období i jiné příjmy, které podléhají zdanění, jako jsou například příjmy z podnikání, z pronájmu a podobně.