Kdo může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

Daňové zvýhodnění na dítě či děti si může uplatnit každý zaměstnanec nebo podnikatel, který splňuje podmínky nároku na toto zvýhodnění. Základní podmínkou je vyživování nezaopatřeného dítěte, které žije ve společné domácnosti se s poplatníkem, uplatňujícím dané zvýhodnění. Jedná se tudíž o daňovou úlevu pro rodiče nezaopatřených dětí nebo pro osoby nahrazující dětem péči rodičovskou. Na daňové zvýhodnění na dítě nebo děti mohou mít tedy při splnění podmínek nárok i prarodiče dítěte či jiné osoby, které dítě vyživují a s nimiž dítě žije ve společné domácnosti.

Je důležité vědět, že daňové zvýhodnění na jedno konkrétní dítě náleží vždy pouze jednomu z rodičů či osob nahrazujících dítěti péči rodičovskou. Nikdy nemohou zvýhodnění na totéž dítě uplatňovat oba rodiče současně To znamená, že pokud jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, pouze jeden z nich může uplatnit daňové zvýhodnění. Tento rodič by měl být ten, který ve většině případů poskytuje většinu finanční podpory. Pokud mají rodiče více nezaopatřených dětí, které vyživují a které s nimi žijí ve společné domácnosti, mohou se dohodnout a každý z rodičů může zvýhodnění uplatňovat na některé z dětí. Například matka může uplatňovat zvýhodnění na první dítě a otec na druhé dítě v rodině.

Pokud mají rodiče nezaopatřených dětí více mohou uplatňovat zvýhodnění oba, ale každý na jiné z dětí

Pokud rodiče používají výše uvedený systém, a každý z nich uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z jejich dětí musí k daňovému zúčtování u zaměstnavatele nebo k daňovému přiznání doložit na které z dětí zvýhodnění uplatňují a na které zvýhodnění neuplatňují. Pokud tedy matka uplatňuje zvýhodnění na první dítě v rodině a otec žádá zvýhodnění na dítě druhé, musí oba doložit potvrzení, že zvýhodnění neuplatňují na dítě na které tuto slevu žádá druhý rodič.