Kdo neplatí daň z nemovitosti?

Jednou z běžných povinností, kterou přináší vlastnictví nemovitosti, je placení daně z nemovitých věcí. Tuto povinnost nese každý, kdo je zapsán jako majitel nemovitosti v katastru nemovitostí. Jsou však i občané, kteří se zcela v souladu se zákonem placením daně z nemovitosti zabývat nemusí, i když mají bydlení a někteří jej dokonce částečně vlastní.

Daň z nemovitosti neplatí nájemci ani lidé v družstevním bydlení

Je však důležité poznamenat, že daň z nemovitých věcí neplatí nájemci. Jinými slovy, pokud obýváte nemovitost, kterou si pronajímáte od jiné osoby, nejste zodpovědní za placení daně z této nemovitosti. Místo toho je tato povinnost na majiteli nemovitosti, který si pronajímá.

Podobně neplatí daň z nemovitých věcí ani lidé žijící v družstevních bytech. Družstevní bydlení je specifický typ bydlení, při kterém je nemovitost vlastněna a spravována družstvem, což je skupina lidí, kteří se rozhodli spolupracovat na společném vlastnictví a správě nemovitosti. V takovém případě je daňová povinnost na družstvu, nikoli na jednotlivých členech.

Při společném jmění manželů je platba daně pouze na jednom z páru

Daň z nemovitých věcí musí samozřejmě řešit i manželé, když žijí v nemovitosti, kterou společně vlastní. V případě, že je nemovitost vlastněna manželi společně, je daňová povinnost na jednom z nich. Tato osoba je pak zodpovědná za placení daně v plné výši za danou nemovitost. V takovém případě se obecně v souladu se zákonem předpokládá, že druhý manžel není zodpovědný za placení daně, i když je také zapsán jako majitel nemovitosti.

Zákon o dani z nemovitých věcí plně uznává a respektuje, že nemovitost a vlastnická práva k ní může mít současně více osob a nemusí to být třeba jen manželé, mohou to být třeba i sourozenci. Daňové povinnosti včetně platebních povinností jsou však vždy vázány pouze na jednoho ze zapsaných vlastníků a na jeho rodné číslo nebo případně IČO. Pokud tedy vlastní manželé nemovitost společně, podávají pouze jedno společné daňové přiznání k této nemovitosti a ten, kdo přiznání podává, má současně povinnost zaplatit jmenovanou daň.

Další informace ohledně daně z nemovitostí nebo aktuálnější terminologií daně z nemovitých věcí lze samozřejmě najít na webu Finanční správy ČR..