Kdy vystoupit z paušální daně?

Jako samostatně výdělečně činná osoba (OSVČ) máte možnost vystoupit z režimu paušální daně, nebo naopak k danému systému přistoupit či změnit daňové pásmo do 10. ledna zdaňovacího období, za které úhrada náleží. Uvedené znamená, že například poplatník, který již nechce či nemůže být v paušálním režimu v roce 2024, musí ze systému vystoupit do 10. ledna 2024.

Při překročení limitu je nutné podat daňové přiznání a následně fungovat v běžném daňovém režimu

Důležité upozornění se týká těch podnikatelů, jejichž roční příjmy z podnikatelské činnosti přesáhnou 2 miliony korun. Od roku 2023 mohou paušální daň využívat pouze ti živnostníci, jejichž roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jak je definováno v § 7, nepřesahují uvedenou výši. Pokud dojde k překročení této hranice, je podnikatel povinen za příslušné zdaňovací období podat daňové přiznání k dani z příjmů a v následujícím období již nemůže paušální režim aplikovat.