Na koho se vztahuje silniční daň?

Od roku 2022 se v České republice silniční daň vztahuje výhradně na velká nákladní vozidla a na určité typy přípojných vozidel, které jsou využívány pro podnikatelské účely. Předmětem této daně jsou konkrétně vozidla kategorie N2 a N3 a přípojná vozidla kategorie O3 a O4, za předpokladu, že jsou tato vozidla zaregistrována v registru silničních vozidel na území České republiky.

Plátce silniční daně je většinou osoba, která je jako vlastník nebo provozovatel vozidla zapsána v technickém průkazu daného vozidla.

Podrobnosti ohledně povinností k silniční dani lze samozřejmě nalézt také na webu Finanční správy ČR.