Podání dodatečného přiznání na nižší daň se mění lhůta na zvládnutelnější

Při podávání daňových přiznání, může hrozit velmi rychle sankce za nesplnění povinností, kvůli šibeničně krátkým zákonným lhůtám pro splnění. Tento problém ještě donedávna hrozil podnikatelům i firmám, pokud se dostali do situace, kdy museli podat dodatečné přiznání pro nižší daň

Pokud však podnikatel najde odvahu aktivně se proti nezvládnutelnosti nastavených pravidel bránit a poukáže na to, že věci se dají v souladu se zákonem řešit i jiným a také legálním způsobem, může nakonec docílit toho, že dojde změně dosud platných pravidel a lhůt a na stresující úkon bude nově z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR stanoveno více času. Z rozhodnutí daného orgánu dochází právě v těchto dnech ke změně lhůty pro podání dodatečného přiznání na nižší daň.

Nově lze toto přiznání podat v delší termínové lhůtě, místo původní subjektivní lhůty se nově pro danou záležitost použije lhůta objektivní. To znamená možnost podat toto přiznání v delším úseku, během celé doby trvání lhůty pro zdanění a ne jen do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy daňový subjekt zjistil, že daň by měla být vyšší než poslední známá daň. Finanční správa již oznámila, že své postupy přizpůsobí tomuto rozhodnutí.