Pozor na zálohy na daň z příjmu

Na pondělním jednání finančního úřadu (FU) se vynořila jedna důležitá informace, která by mohla mít pro mnoho lidí velký význam. Je to informace, která se týká záloh na daň z příjmu, které jsou povinné pro ty, kteří v minulém roce zaplatili daň vyšší než 30 000 Kč.

V rámci systému FU jsou tyto informace dostupné, ale v počítačích pracovníků FU se nezobrazují automaticky. Jinými slovy, jejich informační systém na takovou skutečnost nepoukazuje. To znamená, že pokud si nepamatujete na nastavení trvalé platby záloh, můžete se dostat do nepříjemné situace. Toto je zvláště časté v období jarních a letních prázdnin, kdy mnoho lidí zapomene na své finanční povinnosti.

Na finančním úřadu se tak může stát, že vám bude připsán dluh, z kterého se poté budou vypočítávat úroky z prodlení. V minulosti bylo běžné, že vám pracovník finančního úřadu zavolal a upozornil vás na to, že dlužíte na zálohách. Avšak v poslední době se toto děje méně často, buď proto, že na finančním úřadu pracují noví lidé, nebo proto, že mají příliš mnoho práce, nebo je jich na stejný objem práce méně.

Proto je důležité si vzpomenout, kolik činí vaše poslední daň z příjmů – ne jen doplatek. Pokud byla tato částka vyšší než 30 000 Kč, pak se vás tato informace velmi pravděpodobně týká. Je potřeba si tuto skutečnost uvědomit a přijmout potřebná opatření k řešení situace. Proto vám doporučujeme nastavit trvalou platbu záloh a také pravidelně sledovat své finanční povinnosti.

Tento příspěvek je psán s přátelským tónem, ale měl by být brán vážně. Je důležité si uvědomit, že pokud nebudete dodržovat své finanční povinnosti, můžete se dostat do nepříjemných situací.

Další informace o dani z příjmu