Přeplatky silniční daně stále čekají na vyzvednutí

Daňový přeplatek poplatníkům může vzniknout dokonce i v případě zrušené daně. Tento scénář se například objevil u silniční daně, která byla v roce 2022 zrušena pro osobní automobily. Přesto se na finančních úřadech dosud nachází značná částka nevyžádaných přeplatků. Konkrétně jde o 635 milionů korun právě jen ze silniční daně.

O přeplatek si musí poplatník sám požádat, protože automaticky nepřijde

Finanční správa opětovně apeluje na poplatníky, kteří tuto daň v minulosti platili, aby se ujistili, zda jim takový přeplatek náhodou také nevznikl. V případě potvrzení tohoto faktu je možné si požádat o jeho vyplacení. Existenci přeplatku lze zjistit elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu, kam se lze přihlásit, například, pomocí bankovní identity.

Přeplatky na silniční dani úřad automaticky nevyplácí, a proto je nezbytné o ně aktivně požádat. Vyplacení přeplatku je možné pouze na základě podané žádosti o vrácení u místně příslušného finančního úřadu. Zákonná lhůta pro zpracování žádosti je 30 dní. Upozorňujeme, že pokud poplatník nepožádá o vrácení přeplatku tak finanční úřad nerozhodne o jeho použití na pokrytí jiné daně, nebo pokud poplatník nemá žádný nedoplatek jiné daně, tak se uvedené peníze stanou příjmem státu. Stane se tak po uplynutí 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl.

Žádat se dá běžnou papírovou žádostí nebo elektronicky

Žádost o vrácení lze snadno vytvořit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Kromě toho je možné podání i klasickou listinnou formou individuální žádosti. Elektronické podání musí být realizováno buď datovou zprávou, podepsanou způsobem, který je právně rovnocenný s vlastnoručním podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele, se kterou se lze přihlásit do jeho datové schránky, využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo také prostřednictvím daňové informační schránky plus.