Přiznání k dani z nemovitosti lze bez postihu podat až do 8. února 2024

Pro rok 2024 je stanovena obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, známé také jako daň z nemovitosti, a to do konce ledna. Poplatníci, kteří nestihnou tuto povinnost splnit do 31. ledna, mají možnost, podobně jako v předchozích letech, podat přiznání bez sankce ještě počítaje několik dní po skončení této základní lhůty.

Finanční správa se vůči řízení daní i daně z nemovitých věcí dlouhodobě snaží o vstřícný přístup. Než finanční úřad přistoupí k uvalení sankcí, obvykle se pokusí kontaktovat poplatníka, upozornit ho na případné zpoždění a nabídnout mu možnost situaci napravit.

Takzvaná toleranční lhůta pro podání plyne 5 pracovních dnů po vypršení lhůty běžné

Pro rok 2024 pokračuje praxe zavedení tzv. toleranční lhůty pro podání daňového přiznání, která činí 5 pracovních dnů následujících po skončení standardní lhůty. V praxi to znamená, že poplatníci mohou podat daňové přiznání bez obavy z pokuty až do 8. února 2024.

V případě, že poplatník podá daňové přiznání s mírným zpožděním, a to v reakci na upozornění od finančního úřadu, obecně mu hrozba sankce nehrozí.