Prohlášení poplatníka k dani se možná nebude podepisovat tak často

Každoroční podepisování Prohlášení poplatníka k dani z příjmů možná již brzy nebude nutností. Hospodářské komora ČR usiluje o to, aby v dané oblasti došlo k zásadní změně a tuto dokumentaci bylo nutné opětovně podepisovat jen v případech změn v situaci poplatníka.

Hospodářská komora ČR pokračuje ve svém úsilí o snížení administrativní zátěže podnikatelů, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedním z mnoha důležitých drobných kroků, které by v souhrnu měly ono snížení administrativy přinést, má být také snížení povinné administrativy spojené s prohlášením poplatníka k dani z příjmů fyzických osob. V současnosti si zákon o dani z příjmů žádá, aby uvedené prohlášení poplatník podepisoval u zaměstnavatele pravidelně každým rokem, pokud si chce poplatník prostřednictvím zaměstnavatele řešit daňové povinnosti i uplatňovat slevy a zvýhodnění na dani. Výše zmíněná HK ČR však předkládá vládě návrh změny uvedeného pravidla.

Prohlášení poplatníka by se mělo opakovaně podepisovat jen v případě změn, které si opakovaný podpis žádají

Hospodářská komora navrhuje, aby se uvedený dokument vyplňoval a podepisoval opakovaně jen, pokud dojde u poplatníka ke změně situace, která má vliv na jeho povinnosti ohledně daně z příjmů ze závislé činnosti. Znamená to, že poplatník by dokument podepsal vždy při nástupu do pracovního vztahu a poté už jen v případě, že u něho dojde k rozhodným změnám. Takovou změnou může být například narození dítěte a uplatňování daňového zvýhodnění na toto dítě. Pokud ve zdaňovacím období k žádným změnám nedojde prohlášení by se nepodepisovalo.

Návrh byl spolu s dalšími návrhy na snížení administrativního zatížení zaslán do meziresortního posouzení a Hospodářská komora nad ním očekává nejen diskusi, ale doufá i v jeho brzkou realizaci, která by byla přínosem zejména pro zaměstnavatele účetní a zaměstnance.