Spotřební daň z nafty brzy opět v sazbě 9,95 Kč za litr

Připomínáme, že s největší pravděpodobností k prvnímu srpnu tohoto roku dojde ke změně sazby ve spotřební dani z motorové nafty. Vláda ČR totiž již v květnu 2023 schválila, že již není potřeba udržovat tuto sazbu přechodně sníženou. Spotřební daň z motorové nafty se tímto krkem vrátí na úroveň, na které byla ještě před loňským květnem. Konkrétně dojde ke zvýšení uvedené daně o 1,50 koruny za litr na částku 9,95 Kč za litr.

V minulém roce bylo toto snížení dočasně přijato s platností do konce roku 2023 jako podpůrné opatření kvůli vysokým cenám pohonných hmot, které byly vyvolány jako důsledek invaze Ruska na Ukrajinu. Zároveň měl tento krok za cíl zajistit konkurenceschopnost autodopravců. Ceny nafty se však již delší dobu stabilně drží pod vysokými hodnotami, kvůli kterým bylo dočasné snížení daně zavedeno a důvod pro popsanou formu pomoci českým řidičům a dopravcům již pominul.

Ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že hlavním důvodem pro návrat k původní sazbě daně je významný pokles ceny motorové nafty, která v České republice byla v dubnu 2023 jednou z nejnižších v celé Evropské unii. Ministr také dodal, že v kontextu hledání úsporných opatření v rámci konsolidačního balíčku, tato změna vylepší hospodaření státního rozpočtu už letos o jednotky miliard.

Z hlediska konkrétních čísel, tato změna přinese do státního rozpočtu 727 milionů korun za každý měsíc účinnosti původní sazby daně. Dále pak vylepší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o dalších 73 milionů korun každý měsíc.

O dění kolem spotřební daně by měl mít podnikatel vždy přehled

Spotřební daň je typ daně, který se uplatňuje na určité druhy zboží a služeb. Je to nepřímá selektivní daň, která tvoří přibližně 14 % příjmu státního rozpočtu. Hlavním účelem této daně je regulovat spotřebu vybraných komodit, kam patří i pohonné hmoty, čili i motorová nafta a které mohou mít negativní dopad na životní prostředí, zdraví jednotlivců nebo celkový stav společnosti.

Pro podnikatele, který se při podnikání neobejde bez pohonných hmot je tudíž důležité pochopit, jak se spotřební daň týká jeho podnikání.

Rovněž je důležité pochopit, jak se spotřební daň vypočítává a jakým způsobem se uplatňuje. Daňové sazby se uvádějí u každé komodity zvlášť, například u benzínu je to 12,84 Kč z celkové ceny litru. U motorové nafty to tedy dle výše uvedených řádků bude po roce opět bude 9,95 Kč za litr. Podnikatel se samozřejmě musí věnovat každé změně v uvedených hodnotách v oblasti pohonných hmot, protože jde o záležitost s níž musí pracovat při při výpočtu nákladů i zisku.

Daňová problematika jejíž součástí jsou samozřejmě i záležitosti ohledně spotřební daně je velmi rozsáhlým provázaným systémem s mnoha povinnostmi. V uvedeném systému, který je poměrně často měněn nemusí být pro podnikatele snadné se orientovat. Proto není od věci alespoň občas záležitosti konzultovat s daňovým odborníkem, aby měl podnikatel jistotu, že správně chápe například všechny zásadní aspekty ohledně spotřební daně a to jak například zmíněná daň zrovna ovlivňuje jeho podnikání.