Stravenky a Stravenkový paušál a daňové výhody v roce 2023

Stravenky a stravenkový paušál představují dvě formy podpory na stravování, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům. Oba tyto benefity patří i v roce 2023 mezi nejpopulárnější, přičemž každý z nich má své specifické výhody.

Stravenky jsou z hlediska daňové výhodnosti pro zaměstnance preferovanější než stravenkový paušál. Pro zaměstnavatele je naopak výhodnější poskytovat podporu na stravování ve formě stravenkového paušálu.

V roce 2023 jsou stravenky považovány za nepeněžitý příspěvek na stravování a jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů bez jakéhokoliv limitu (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP). Zaměstnanec také není povinen platit sociální a zdravotní pojištění ze stravenek.

Na druhou stranu, Stravenkový paušál je pro zaměstnance daňově osvobozen maximálně do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům s platovou odměnou při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP). Maximální hodnota pro zaměstnance osvobozeného Stravenkového paušálu pro rok 2023 činí 107,10 Kč. Pokud zaměstnavatel poskytne vyšší příspěvek, bude částka nad tuto sumu podléhat daní z příjmů zaměstnance a současně z ní bude třeba odvést zdravotní a sociální pojištění.

Stravenkový paušál je však pro zaměstnance přitažlivý z hlediska větší flexibility použití, protože jde o příspěvek poskytovaný v peněžní formě.

Pro zaměstnavatele však platí opačná situace. Poskytnutí stravenek je pro něj daňově uznatelným nákladem jen do výše 107,10 Kč. Jakákoliv částka nad tuto hodnotu již podléhá dani z příjmů právnických osob ve výši 19%. U Stravenkového paušálu má zaměstnavatel naopak neomezenou daňovou uznatelnost.