Údaje k platbě daně z nemovitosti nemusí být v datové schránce

V roce 2024 již nemusí být informace týkající se placení daně z nemovitých věcí odesílány do datových schránek, a to ani těm poplatníkům, kteří jsou povinni datovou schránku využívat. Poplatníci, kteří si nepřejí přijímat tyto informace prostřednictvím datové schránky, mohou nejpozději do 31. ledna nebo do 15. března aktuálního zdaňovacího období požádat správce daně o jiný z možných alternativních způsobů doručení.

Alternativy k doručení informací prostřednictvím datové schránky zahrnují:

  • Doručení informací pro placení daně na e-mail. Podrobnosti lze nalézt na stránce www.financnisprava.cz/email.
  • Placení daně prostřednictvím služby SIPO. Detailnější informace jsou k dispozici na stránce www.financnisprava.cz/sipo.
  • Doručení informací pro placení daně prostřednictvím poštovní poukázky. V tomto případě je nutné požádat místně příslušného správce daně,

Informace pro placení daně mohou poplatníci také najít ve své Daňové informační schránce plus (DIS+) pokud mají tuto schránku zřízenu.