V přidanění vozidla ke mzdě zaměstnance mají v roce 2024 nastat změny

Pokud zaměstnavatel poskytuje svým pracovníkům firemní vozidlo k využití pro firemní i soukromé účely, je nutné tuto situaci řešit i z daňového hlediska povinnosti k dani z příjmů. Zaměstnavatel je pak povinen při výpočtu mzdy zaměstnance zahrnout tzv. přidanění, což znamená, že do zdanitelných příjmů zaměstnance se musí počítat 1 % nebo 0,5% (za každý započatý kalendářní měsíc) z pořizovací ceny vozidla (včetně DPH), které je poskytnuto k dispozici pro firemní i soukromé využití. Nižší hodnota se započítává za ekologičtější vozidlo. Minimální částka, která v dané souvislosti musí figurovat ve mzdě zaměstnance jako nepeněžitý příjem je 1000 Kč, pokud vypočítané přidanění vychází nižší než právě 1000 Kč.

Doba se neustále mění a roste také důraz na využívání ekologických vozidel. Od roku 2024 je plánováno opět posunout parametry, podle kterých se výpočet přidanění do mzdy zaměstnance stanovuje. K výše uvedeným dvěma sazbám se přidá třetí hodnota a do přidanění se má ještě výrazněji promítat emisní limit, který vozidlo splňuje. Nejméně mzdu zaměstnance zatíží samozřejmě bezemisní vozidlo, protože do ní vstoupí nejnižší částkou. Do výpočtu mzdy se tedy v roce 2024 započítá:

0,25 % pořizovací ceny pro bezemisní vozidla,
0,5 % pořizovací ceny pro nízkoemisní vozidla, nebo
1 % pořizovací ceny, pokud vozidlo není bezemisní ani nízkoemisní.