Zvýhodněné daňové odpisy majetku skončí s koncem roku 2023

Podniky mají k dispozici ještě několik měsíců k využití výhodných, mimořádně zrychlených daňových odpisů pro hmotný majetek, který je zařazený do první a druhé odpisové skupiny. Tato výhoda byla zákonně zavedena jako podpora podnikatelům a ekonomice v časech covidové krize. Následně bylo toto zvýhodnění prodlouženo až do roku 2023, což bylo motivováno dopady války na Ukrajině.

Nicméně je důležité mít na paměti, že tato mimořádná opatření jsou omezena na přechodný úsek a končí 31. prosince 2023. Proto je vhodné připravit firemní strategii na ukončení tohoto zvýhodněného režimu a návrat k předchozímu modelu delšího daňového odpisování.

Optimalizace využití zvýhodněného daňového odpisování je klíčem k úspěchu. Majetek v první odpisové skupině se odpisuje po dobu jednoho roku (12 kalendářních měsíců), zatímco majetek ve druhé skupině se odpisuje po dobu dvou let (24 měsíců). V případě základního režimu odpisování je standardní doba odpisování pro majetek v první skupině tři roky a pro druhou skupinu pět let.

V kontextu tohoto opatření je důležité vzít v úvahu, že zvýhodněné daňové odpisování je možné uplatnit pouze na majetek pořízený do konce roku 2023. Musí se jednat o nově pořízený majetek a poplatník, který ho uplatňuje, musí být první odpisující subjekt.