Co je potřeba doložit k daňovému přiznání?

K Daňovému přiznání je obecně nutné vždy doložit dokumentaci dokládající všechny zásadní skutečnosti uváděné v přiznání. Vždy tedy záleží na tom o jaké přiznání se jedná a c jaký typ poplatníka jej podává. Trochu jiné doklady přikládá k přiznání k dani z příjmů zaměstnanec, než OSVČ a jinak bude přiznání dokládat rodič na rodičovské nebo třeba student, pokud musí přiznání podávat.

Doklady, které se k daňovému přiznání k dani z příjmu přikládají nejčastěji

K nejzákladnějším potvrzením dokládaným k přiznání o příjmech, je potvrzení o zdanitelných příjmech. Toto potvrzení se vztahuje na příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání, ale také na příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, Jde o doložení příjmů, v přiznání uváděných, kterých se daň týká.

U přiznání podnikatelů právnických osob, kteří jsou ze zákona povinni mít účetní závěrku je právě účetní závěrka jedním z nejnutnějších dokladů, které nesmí u podávaného přiznání chybět. Tato účetní závěrka musí být připravena dle platných účetních standardů a musí obsahovat všechny relevantní informace o vašem hospodaření za uplynulý daňový rok.

Pokud splácíte úvěr na bydlení, který chcete uplatnit v přiznání v rámci odčitatelných položek, budete také potřebovat potvrzení o tomto úvěru a o výši úroků z něj. Úroky z hypoték a jiných úvěrů na bydlení jsou totiž ve většině případů daňově uznatelné.

Poplatníci, kteří mají nezaopatřené děti a chtějí si v přiznání uplatnit daňovou slevu na děti budou potřebovat doklady k daňovému zvýhodnění na nezaopatřené děti.

Pokud jste v průběhu roku darovali peníze nebo jiný majetek a chcete si tento dar odečíst z daní, budete potřebovat doklad o poskytnutém daru.

Kdo si chce daňově uplatnit příspěvky zaplacené na životní pojištění, musí doložit potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění. Tato částka je také daňově uznatelná.

Pokud jste se v průběhu roku účastnili dalšího vzdělávání a zaplatili za něj, budete k daňovému uplatnění v přiznání, také potřebovat potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky tohoto vzdělávání.

Osoba, která chce v přiznání uplatňovat Daňové zvýhodnění na manželku či manžela s nízkými ročními příjmy, bude potřebovat i čestné prohlášení o příjmu vaší manželky.

Pokud jste členem odborové organizace a chcete uplatňovat členské příspěvky, budete muset doložit potvrzení o členských příspěvcích zaplacených této organizaci.

Pokud jste student nebo pokud máte oprávnění na daňové úlevy spojené se studiem, budete potřebovat potvrzení o studiu.

A konečně, pokud jste držitelem průkazu ZTP/P nebo pobíráte invalidní důchod, budete muset tuto skutečnost také doložit příslušnými doklady.

Napsat komentář