Co jsou daňové odpisy?

Daňový odpis představuje specifický segment pořizovací ceny hmotného či nehmotného majetku, který je možné jako daňově uznatelný náklad aplikovat v rámci přiznání k dani z příjmů s cílem snížit daňovou zátěž.

Je důležité připomenout, že daňové odpisy nejsou totéž co odpisy účetní, protože slouží jinému účelu. Pravidla pro daňové odpisy jsou stanovena zákonem o dani z příjmů. Daňové odpisy nemusí přesně reflektovat skutečné opotřebení majetku jako účetní odpisy, jelikož plní jinou funkci.

Daňové odpisy se provádí ročně a jejich celková doba je regulována zákonem a závisí na kategorii odpisovaného majetku. Existuje celkem šest odpisových skupin, které jsou také stanoveny zákonem o dani z příjmů. Doba odepisování se tak liší například u kancelářského vybavení, aut nebo budov.

Existují dvě metody odpisování – rovnoměrné a zrychlené odpisování. Rovnoměrné odpisování probíhá pomaleji, zatímco zrychlené odpisování umožňuje rychlejší daňové odepisování majetku. V roce 2023 a předchozích letech byly u některých druhů majetku povoleny mimořádně zrychlené odpisy, které měly za cíl podporovat podnikání v obtížné ekonomické situaci. Více informací k mimořádně zrychleným odpisům naleznete zde.