Co lze odečíst z dani 2023?

Zaměstnanci a samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ), tedy podnikatelé, mají možnost využít k snížení svého základu daně takzvané nezdanitelné části základu daně. Tato možnost je zakotvena v paragrafu 15 zákona o daních z příjmů. V praxi tedy mohou tito subjekty snížit svůj základ daně o dané položky.

V roce 2023 stejně jako v letech minulých si lze takto odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, platby za penzijní připojištění či soukromé životní pojištění, poskytnuté dary, zaplacené odborové příspěvky i platby za zkoušky k podpoře dalšího profesního vzdělávání.

Odpočty se řeší v ročním zúčtování u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části základu daně v rámci ročního zúčtování daní. Toto zúčtování obvykle probíhá vždy do 15. února daného roku a zaměstnanec předává potřebné doklady svému zaměstnavateli, který pak provede finální výpočet daně. Podnikatelé, tedy OSVČ, uplatňují nezdanitelné části základu daně při podání svého daňového přiznání k dani z příjmů. Důležité je na tomto místě upozornit, že v přiznání či zúčtování podávaném v roce 2023 se řeší odpočty za rok 2022. Odpočty které náleží za rok 2023 se budou řešit v přiznání či zúčtování podávaném v roce 2024 za rok 2023.

Ke každé uplatňované položce musí mít poplatník doklad od příslušné instituce, že ji skutečně uplatnit může

Klíčovým pro uplatnění těchto nezdanitelných částí základu daně je vždy doložení nároku na dané snížení. To znamená, že zaměstnanec nebo OSVČ musí patřičným dokumentem potvrdit, že má na daný odpočet právo. Potvrzuje se dokladem o výši zaplacených úroků, výši vkladů do penzijního fondu, dokumentem o uzavření darovací smlouvy či potvrzením o zaplacení odborového příspěvku.

Díky nezdanitelným položkám tak může zaměstnanec nebo podnikatel odvést regulérně státu na daních méně a ušetřit třeba i několik tisíc korun.

Napsat komentář